جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

در اين دخمه هاي بي نور و دريچه ….

جملات تاکن دهنده نیکی فیروزکوهی

در اين دخمه هاي بي نور و دريچه
چگونه به صبح بايد گفت سلام؟
به لحظه هاي خوب خوشبختى
به رهايي
به چشم هايي كه ميخندند
چگونه بايد گفت سلام؟

نيكى فيروزكوهي

خاطرات روح تو را می درند…

خاطرات روح تو را می درند

و خاطرات …
نه مجال گریز می‌‌ دهند
نه رخصت خلوتی
خاطرات روح تو را می درند
در رخوت سرد روزهایت
چنان بارانی ات می‌‌ کنند
که برگ ریزان سهم تو می شود
خاطرات از تو و لحظه‌ هایت عبور می‌‌ کنند
می دوی
و می‌ دوند
و نمی دانی کدامیک زنده تر است
نیکی‌ فیروزکوهی