جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تو آن نيستى که بيادت بياورم…

تو آن نيستى که بيادت بياورم

تو آن نيستى
که بيادت بياورم

تو آن هميشه اى که
بيادم ميمانى

آدمها همیشه نیاز به نصیحت ندارند…

آدمها همیشه نیاز به نصیحت ندارند

آدمها همیشه نیاز به نصیحت ندارند
گاهی تنها چیزی که واقعا به آن محتاجند
دستی است که بگیرد
گوشی است که بشنود
و قلبی است که آنها را درک کند …

 

صدایم کن اعجاز من همین است….

عاشقانه

صدایم کن
اعجاز من همین است
نیلوفر را به مرداب می‌‌بخشم
باران را به چشم‌های مردِ خسته
شب را به گیسوانِ سیاهِ سیاهِ خودم
و تنم را به نوازشِ دست‌هایِ همیشه مهربانِ تو
صدایم کن
تا چند لحظه ی دیگر آفتاب میزند
و من هنوز در آغوش تو نخفته ام

نیکی‌ فیروزکوهی

ساقیا_ عمر ارام

دل مشغولی

ساقیا دانی که مخموریم، در ده جام را

ساعتی آرام ده این عمر بی آرام را