جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ادعای بی‌تفاوتی سخت است….

ادعای بی‌تفاوتی سخت است

ادعای بی‌تفاوتی سخت است.
آن هم نسبت به کـسی که،
زيباترين حسِ دنيا را با او،
تجـــربه کردی…!

 

باران كنار تو ….

عاشقانه

باران
كنار تو
آن قدر با حوصله مي‌بارد
كه من
ديگر
تمام قطره‌هايش را
به نام كوچك مي‌شناسم

روزبه سوهاني

من کسی را بسیار دوست می داشتم …

آرام بخش ها
حافظہ ام را پاک کردہ اند

اما
دلم میگوید
من کسے را
بسیار دوست مے داشتم….! .

محمد برقعی

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﻡ…

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﻡ

ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﻮﺩﯾَﻢ ، ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻝ
ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﺭﻣﯿﺪﻩ ﺍﻡ
ﺗﺎ ﺗﻮ ﻣﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺩﻫﯽ، ﮐﺸﺘﻪ ﻣﺮﺍ ﻓﺮﺍﻕ ﺗﻮ
ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺩﺍﺩ ﻣﻦ ﺭﺳﯽ، ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﻡ
رهی  معیری

بر سینه ی زخمی بیابان…

بر سینه ی زخمی بیابان

بَر سینِه ی زَخمی ِ بیابان

پایان ِ عَطَش فقط سَراب است

اِی اَبر سیَه بِبار بَر من

این شهر هنوز دُچار داغ است