جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مثلِ گلِ یاسی برخوشه ی دل من

مثلِ گلِ یاسی برخوشه یِ دلِ من

عطرتو پیچیده درکوچه یِ منزلِ من

روز میلادت مبارک ناز گل خوشگل من