جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت …

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
هوا دلگیر ، درها بسته ، سرها در گریبان ، دست ها پنهان
نفس ها ابر ، دل ها خسته و غمگین
درختان اسکلت های بلور آجین
زمین دل مرده ، سقف آسمان کوتاه
غبار آلوده مهر و ماه
زمستان است

مهدی اخوان ثالث