جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

این چه رسمی ست ؟

این چه رسمی ست ؟

این چه رسمی ست ؟

چه کس گفته چنین : با گره سال خود آغاز کنیم ؟

از هزاران گره مانده به راه

تو بیا تا گره ای باز کنیم !

سیزده بدر مبارک

امیدوارم با جمع کردن هفت سین نوروزی…

امیدوارم با جمع کردن هفت سین نوروزی

امیدوارم با جمع کردن هفت سین نوروزی

قرآنش نگهدارتان، آینه اش روشنایی زندگیتان

سکه اش برکت عمرتان،سبزیش طراوت و شادابی دلتان

ماهی اش شوق ادامه زندگیتان را به شما هدیه دهد

سیزده بدر مبارک . . .