جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

به اسم مرهم می آیند…

به اسم مرهم می آیند


به اسم مرهم می آیند

زخم ترین آدم ها…!!

پاييز فصل قشنگي ست….

پاييز فصل قشنگي ست

پاييز فصل قشنگي ست،
درختان شعر مي گويند
و زمين را پر از واژه مي كنند…