جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هر گاه قصد شوخی دارم …

جرج برنارد شاو

هر گاه قصد شوخی دارم حقیقت را بیان می کنم،
این بزرگترین شوخی جهان است…
 جرج برنارد شاو