جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

از همان بچگی تو انتخاب زنها اشتباه می كردم…

از همان بچگی تو انتخاب زنها اشتباه می كردم

از همان بچگی تو انتخاب زنها اشتباه می كردم!
وقتی رفتيم سفيد برفی رو ببينيم همه دلباخته سفيد برفی شده بودن

و من عاشق نامادری بد ذاتش…!
 وودی آلن