جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

یا دلم ده باز ….

یا دلم ده باز

یا دلم ده باز یا با من بساز
در نیاز من نگر چندین مناز
عطار