جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ابریشم سیاه دو چشمت یاد آور شبی زمستانی است….

ابریشم سیاه دو چشمت یاد آور شبی زمستانی است

ابریشم سیاه دو چشمت
یاد آور شبی زمستانی است
من بی ردا
بدون وحشت دشنه
شادمانه خواب می رفتم
ابریشم سیاه دو چشمت
خانه ی من است
آن خانه ای
که در آن خواب می روم
و می میرم.
خسرو گلسرخی

عشق منتظر آدم‌ها نمی‌ماند…

می خواستم همه‌ کارهایم را بکنم و سرِ فرصت به دنبال او برو

می خواستم همه‌ کارهایم را بکنم و سرِ فرصت به دنبال او بروم.
می‌خواستم اول دنیا را عوض کنم، کتاب‌ هايم را بنویسم، اسم و رَسم به هم بزنم، برنده شوم

و بعد با دست های پُر به دنبالش بروم.

خبر نداشتم که “عشق منتظر آدم‌ها نمی‌ماند” و خط بطلان می‌کشد روی آنها که حسابگر و ترسو و جاه‌ طلب اند!
گلی ترقی

هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش…

هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش

هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش!
گاهی در انتهای خارهای يک کاکتوس، به غنچه‌ای میرسی که زندگيت را روشن میکند!
 خورخه لوئیس بورخس

دل من دیر زمانیست که می پندارد ….

دل من دیر زمانیست که می پندارد

دل من دیر زمانیست که می پندارد :
دوستی نیز گلی است، مثل نیلوفر و ناز، ساقه ترد و ظریفی دارد
بی گمان سنگدل است آنکه روا میدارد جان این ساقه نازک را دانسته بیازارد.

 فریدون مشیری

همیشه یک راز باش…

همیشه یک راز باش

همیشه یک راز باش,
آن هم رازی کلافه کننده!
آدم ها به محض اینکه از تو همه چیز بدانند,
ترکت می کنند!