جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

پروردگارا به خواب عزیزانم آرامش….

پروردگارا به خواب عزیزانم آرامش

پروردگارا

به خواب عزیزانم آرامش

به بیداریشان آسایش

به زندگیشان عافیت

به عشقشان ثبات

به مهرشان وفا

به وجودشان صحت عطافرما

همگی شبتون بخیر دوستان عزیز