جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلتنگی مترسک…

کلاغ

متــــــــــرسک دلتنگ کلاغ شد

وقتی که دید تنها همدش

همان کلاغیست که هر روز صبح

روی سرش می نشیند و نوک می زند …