جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

فردا کمی بزرگتر از امروزشان خواهند بود…

دیگر هیچگاه چنین روزی را با فرزندتان نخواهید داشت

دیگر هیچگاه
چنین روزی را
با فرزندتان نخواهید داشت …
فردا
کمی بزرگتر از امروزشان خواهند بود !
امروز یک هدیه است
نفس بکشید و توجه کنید ،
آنها را ببویید و نوازش کنید …
به چهره زیبا و پاهای کوچکشان
بنگرید و دقت کنید ،
از دلربایی های کودکانه شان لذت ببرید …
امروز از حضور کودکت لذت ببر …
پیش از آنکه متوجه شوی ،
این دوران زیبا تمام خواهد شد !

کوچه های قدیمی را باریک می ساختند…

کوچه های قدیمــی را باریک می ساختند

کوچه های قدیمــی را باریک می ساختند
تا آدم ها به هم نزدیکتر شوند . . .
حتــی در یک گذر
اما
اکنون چقدر آواره ایم در این همه اتوبان سرد !!

یک چیز را از آب بیاموز…

مانند صخره نباش

یک چیز را از آب بیاموز :
آب با دیواره های سنگی بزرگی برخورد می کند ، اما با آنها مبارزه نمی کند .

در سکوت جریان می یابد و به آرامی به راهش ادامه می دهد ، اگر سنگ خیلی بزرگ باشد از کنارش رد می شود ،

اما کم کم … گرانیت در آب حل می شود سنگهای بزرگ به سنگریزه تبدیل می شوند .
در نهایت آب برنده می شود . و این زیبایی انرژی زنانه است .
مانند صخره نباش ! مانند آب باش ! ” نرم و زنانه باش ” و پیروزی از آن توست .

وقتی می گویم آب شو منظورم همین است : حل شو . آب تهاجمی نیست ،

مبارزه نمی کند ، راهش را بدون مبارزه پیدا می کند ، پیروزی بدون تسلط یافتن .

 

برهنگی زنان عریان را دیدیم….

گناه برهنگان را به پای خودشان خواهند نوشت

در عجبم،،،
برهنگی زنان عریان را دیدیم …
و فریاد کشیدیم…

اما…

پاهای برهنه کودکان شهرمان را دیدیم…
و سکوت کردیم…!!!

شاید هنوز راه درازی در پیش داریم،،،
تا بفهمیم …
که گناه برهنگان را به پای خودشان خواهند نوشت،،،

اما…

گناه پاهای برهنه را به پای ما …..

مي فهمی رنج را نبايد امتداد داد…

بعضي آدم‏ها بگذري و براي هميشه قائله رنج آور را تمام کني.

به يک‏جايي از زندگي که رسيدي،
مي فهمی رنج را نبايد امتداد داد
بايد مثل يک چاقو که چيزها را
مي‏بره و از ميانشون مي‏گذره از
بعضي آدم‏ها بگذري و براي هميشه
قائله رنج آور را تمام کني.

ویلیام فاکنر