جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

همه چیزی برای از دست دادن دارن….

همه چیزی برای از دست دادن دارن

همه چیزی برای از دست دادن دارن، شما هم همین طور. همه آدما، درست مثل اشیاء که یک مرکز ثقل دارن،

ضرورتاً یک نقطه مابین غرور و علاقه شون دارن ..

هاروکی موراکامی

 

انسان ها آفریده شده اند…

نلسون ماندلا

انسان ها آفریده شده اند که به آنها عشق ورزیده شود
و اشیا ساخته شده اند که مورد استفاده قرار بگیرند
دلیل آشفتگی های دنیا این است که
به اشیا عشق ورزیده می شود
و انسان ها مورد استفاده قرار می گیرند…

 نلسون ماندلا

دیگر مفهوم واژه ی تنهایی را در نمی یابم….

آندره ژید

آنچه ” در خود فرو رفتن ” نام دارد ، برای من اجباری تحمل ناپذیر است ؛
دیگر مفهوم واژه ی تنهایی را در نمی یابم
با خویشتن خویش تنها بودن ، یعنی دیگر کسی نبودن ؛
و من پر از دیگرانم …

آندره ژید

یك چيز مسلم است…

ك چيز مسلم است. وقتي از توفان بيرون آمدي ديگر آني نيستي كه قدم به درون توفان گذاشت.

مهم نيست تا كجا فرار كني. فاصله هيچ چيز را حل نمي كند.
وقتي توفان تمام شد يادت نمي آيد چگونه از آن گذشتى ٬

چطور جان به در بردي.

حتي در حقيقت مطمئن نيستي توفان واقعا تمام شده باشد.

اما يك چيز مسلم است.

وقتي از توفان بيرون آمدي ديگر آني نيستي كه قدم به درون توفان گذاشت.

موراکامی

جهنم همان زندگی اجباری با احمق های اطرافه…

سارتر

پس جهنم اینه، هرگز به این شکل درباره ش فکر نمی کردم. یادتون هست: گوگرد، آتیش، سیخ …
آه! چه حرفهای مضحکی سالها در مغزمان فرو کردند. احتیاجی به سیخ نیست. حالا فهمیدم:
جهنم همان زندگی اجباری با احمق های اطرافه!

 سارتر