جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

چنان تنهایی وحشتناکی حس می‌کردم….

ژان پل سارتر

چنان تنهایی وحشتناکی حس می‌کردم که خیال خودکشی به سرم زد،
تنها چیزی که جلویم را گرفت این فکر بود که من در مرگ تنهاتر از زندگی خواهم بود.

ژان پل سارتر