جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

در این شهر شلوغ…

در این شهر شلوغ

در این شهر شلوغ
کنج یک صندلی طولانی
همه عابر
چشم من دوخته بر این راه
چه کسی می ایستد؟!
دم کوتاهی دلش لمس کند
حس آرامش و اطمینانی
در عمق این لحظه رویایی
از این پشتی چوبی
به او خواهم داد.