جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

فاصله ی درد تا مسکن و تسکین تا حمله یِ بعدی…

عاشقانه

عاشق که باشی‌ ، قلبت همیشه بازیچه ی تزلزلِ زجر آورِ آدم‌ها در بودنشان است
حضور‌هایی‌ آنچنان زودگذر
مثلِ فاصله ی درد تا مسکن و تسکین تا حمله یِ بعدی
همیشه در حیرتم ، از آلودگی‌ِ قلب‌های مهربان , به استمرار در انعطاف

نیکی‌ فیروزکوهی