جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دوران افول و عقب ماندگی ملت ها زمانی شروع شد…

دوران افول و عقب ماندگی ملت ها زمانی شروع شد که: جای اندیشیدن را "تقلید"،

دوران افول و عقب ماندگی ملت ها زمانی شروع شد که:
جای اندیشیدن را “تقلید”،
جای تلاش و کوشش را “دعا”،
جای فکر کردن به آرزوهای بزرگ را “قناعت”
و جای اراده برای رفتن و رسیدن را “قسمت” گرفت.

امیرکبیر

آدم حتی وقتی در جایگاه متهمان در دادگاه نشسته است..

آلبر کامو

آدم حتی وقتی در جایگاه متهمان در دادگاه نشسته است،

همیشه برایش جالب است که بشنود درباره اش حرف می زنند.

آلبر کامو

دنیای بی داد گری است…

ژان پل سارتر

دنیای بی داد گری است؛
اگر بپذیری اش شریک جرم می شوی
و اگر بخواهی عوضش کنی جلاد می شوی…

ژان پل سارتر

مردها همیشه می خواهند

اسکار وایلد

مردها همیشه می خواهند که اولین عشق یک زن باشند

ولی زن ها دوست دارند که آخرین معشوقه ی یک مرد باشند .

اسکار وایلد

زیادی خوب بودن خوب نیست

زیادی خوب بودن خوب نیست

زیادی خوب بودن خوب نیست
زیادی که خوب باشی دیده نمیشوی
میشوی مثل شیشه ای تمیز
کسی شیشه ی تمیز را نمیبیند
همه به جای شیشه ، منظره ی بیرون را میبینند
ولی وقتی شیشه کمی بخار بگیرد
وقتی کمی منظره ی بیرون را بد نشان دهد
همه آنرا میبینند
همه سعی میکنند تمیزش کنند
زیادی خوب بودن خوب نیست
زیادی که خوب باشی شکننده تر میشوی
با هر قدرناشناسی دلت ترک بر میدارد
میشکند
تکه های شکسته را در دستانت میگیری
نگاه میکنی به نتیجه ی زیادی خوب بودنت
زیادی خوب بودن خوب نیست
زیادی که خوب باشی به زیادی خوب بودنت عادت میکنند
آنوقت کافیست کمی بد شوی
همه گمان میکنند زیادی بدی …..