جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ناگفته های زندگی…

ﺩﻟﮕﯿﺮ ﻧﺒﺎﺵ
ﺍﺯ ﻣﺮﻏﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰﺩ ﺗﻮ ﺩﺍﻧﻪ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ
ﻭ ﻧﺰﺩ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬﺍﺭﺩﻧﺪ . .
ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﺭﻭﺯﯼ
ﺑﻮﯼ ﮐﺒﺎﺑﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻣﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ !!

من خدا را در قمقمه آب يافته ام…

كريستين بوبن

من خدا را در قمقمه آب يافته ام،
در عطر پس کوچه باغهای انتهای مزرعه ،
در خلوص برخی كتاب ها و حتي نزد بي دينان !
اما تقريباً هيچ گاه وي را نزد آناني كه كارشان سخن گفتن از اوست،
نيافته ام!

كريستين بوبن

آدم حتی وقتی در جایگاه متهمان در دادگاه نشسته است..

آلبر کامو

آدم حتی وقتی در جایگاه متهمان در دادگاه نشسته است،

همیشه برایش جالب است که بشنود درباره اش حرف می زنند.

آلبر کامو

زیادی خوب بودن خوب نیست

زیادی خوب بودن خوب نیست

زیادی خوب بودن خوب نیست
زیادی که خوب باشی دیده نمیشوی
میشوی مثل شیشه ای تمیز
کسی شیشه ی تمیز را نمیبیند
همه به جای شیشه ، منظره ی بیرون را میبینند
ولی وقتی شیشه کمی بخار بگیرد
وقتی کمی منظره ی بیرون را بد نشان دهد
همه آنرا میبینند
همه سعی میکنند تمیزش کنند
زیادی خوب بودن خوب نیست
زیادی که خوب باشی شکننده تر میشوی
با هر قدرناشناسی دلت ترک بر میدارد
میشکند
تکه های شکسته را در دستانت میگیری
نگاه میکنی به نتیجه ی زیادی خوب بودنت
زیادی خوب بودن خوب نیست
زیادی که خوب باشی به زیادی خوب بودنت عادت میکنند
آنوقت کافیست کمی بد شوی
همه گمان میکنند زیادی بدی …..

یعنی‌ خداحافظ…

نیکی‌ فیروزکوهی

دستش را می‌‌برد بالا
یعنی‌ خداحافظ
دستم را می گذارم روی سینه ام
هزار اسبِ وحشی زیرِ پیراهنم
با یک دکمه آزاد می‌‌شوند
یعنی‌ … خداحافظ

نیکی‌ فیروزکوهی