جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلنوشته عاشقانه _محمدرضا شفیعی کدکنی

محمدرضا شفیعی کدکنی

تو گرم سخن گفتن و از جام نگاهت
من مست چنانم که شنفتن نتوانم

محمدرضا شفیعی کدکنی