جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلتنگیم _عاشقانه

دلتنگیم را

دلتنگیم را
به جاده گره می زنم
تا سفر
یادتورا
در من گم کند

دل تنگی _تنهایی

جاده

ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺁﺩﺭﺱ ،
ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻼﮐﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ …
ﺩﺭ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻡ