جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مسیر جاده _ منفی و مثبت

تکستدونی

آدم هایی منفی به
پیچ و خم جاده می اندیشند . . .
و آدم هایی مثبت به زیبایی های
طول جاده . . . .
عاقبت هر دو به مقصد میرسند ؛
یکی با حسرت . . ..
و دیگری با لذت …..