جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

امروز دوباره متولد می شوی…

تو سهم من از تمام زندگی

و امروز دوباره متولد می شوی

و شمع ها ، که سهم توست از زندگی

و ستاره هائی که به میهمانی آمده اند

و شکوفه هائی که دوباره خواهند شکفت

و عطری که نصیب پروانه هاست

و تو سهم من از تمام زندگی

تولدت مبارک