جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هوای بارونی _ دلتنگی

چتر

چَتــــرَم را برمی دارم

بی هوا در کوچه پس کوچه های خیال قدم می گذارم

هوای دِلـــَم که ابری باشد

به آسمان کاری ندارم هر لحظه احتمال بارش می دهم

هوای دلم که ابری باشد

از پَس قرص ها هم دیگر کاری ساخته نیست

هوای دِلَـــم که ابری باشد

دوباره با خیالت خودم را آرام می کنم …

ﻣﻦ ﺁﻥ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﻢ_عاشقانه

ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎنی

ﻣﻦ ﺁﻥ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﻢ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎ ﻭ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ
ﮐﻼﻩ ﭘﺸﻤﯽ ﺻﯿﺎﺩ ﺭﺍ ﻫﻢ
ﻻﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ …

ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎنی

هیچکس تنهاییم را حس نکرد – عکس نوشته

هیچکس

دوباره من و تنهایی و این ذهن خسته – عکس نوشته

من و تنهایی

آرامش اهالی

ارامش

این روزها دلم اصرار دارد فریاد بزند اما . . .

من جلوی دهانش را می گیرم

وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد !!!

این روزها من . . .

خدای سکوت شده ام …

خفقان گرفته ام

تا آرامش اهالی دنیا خط خطی نشود…!