جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تمام بدبختی های آدم از همینجاست…

تمام بدبختی های آدم از همینجاست

تمام بدبختی های آدم از همینجاست که وقتی زیادی دلتنگ است
حتا نمی تواند فکر کند …

 سلینجر