جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تعبیر دل تنگی هایم _حسین پناهی

چتر

کفش، ابتکار پرسه های من بود !
و چتر، ابداع بی سامانی هایم !
هندسه، شطرنج سکوت من بود!
و رنگ، تعبیر دل تنگی هایم !

حسین پناهی