جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

در هـر صد نفر یکنفر ارزش آن را دارد…

آرتور شوپنهاور

در هـر صد نفر
یکنفر ارزش آن را دارد که
با او بحث کنـی…
بگذار دیگران هرچه دوست دارند بگویند.
زیرا هــر کسـی آزاد است که
احمق باشد…

آرتور شوپنهاور