جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خواندن زیاد دانستن زیاد نمی آورد…

خواندن زیاد دانستن زیاد نمی آورد

هنگامی که شخصی مطالعه می کند

این مطالعه به قضاوت کردن وی در مسایل کمک شایانی می کند

اما خواندن زیاد دانستن زیاد نمی آورد

بلکه اندیشیدن است که دانش اندک ما را افزایش می دهد.

جان لاک