جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

همه چیزی برای از دست دادن دارن….

همه چیزی برای از دست دادن دارن

همه چیزی برای از دست دادن دارن، شما هم همین طور. همه آدما، درست مثل اشیاء که یک مرکز ثقل دارن،

ضرورتاً یک نقطه مابین غرور و علاقه شون دارن ..

هاروکی موراکامی