جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مهربان چه لطیف است حس آغازی دوباره…

خواهر

مهربان
چه لطیف است حس آغازی دوباره…
وچه زیباست رسیدن دوباره روز…
وچه اندازه عجیب ست روز ابتدایی بودن…
وچه اندازه شیرین ست امروز…
روز بودن
روز تو
روزی که تو آغاز شدی
و ساده میگویم خواهرم  حس بودن دوباره ات مبارک