جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مرگ مادر مهربانی است…

نجات

مرگ…
مادر مهربانی است
که کودک خود را پس از یک روز طوفانی
در آغوش کشیده…
نوازش می کند…
و می خواباند…

صادق هدایت