جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بی تو با تو زندگی کرده ام….

بگذار تنها با خیالت زندگی کنم

گاهی فکر می کنم
از بس
بی تو با تو زندگی کرده ام
از بس
تو را تنها در خیالم در بر گرفته ام و
گیس هایت را در هم بافته ام
از بس
فقط و فقط در رویا
چشم هایت را نوشیده ام و مست
شهر تنت را دوره کرده ام
که دیگر
حتی اگر خودت با پای خودت هم برگردی
نمی توانم تو را با خیالت جایگزین کنم
بر نگرد !
من در حضور غیبتت از تو بتی ساخته ام
که روز به روز تراشیده تر و زیباتر می شود
با آمدنت خودت را در من ویران می کنی
بگذار تنها با خیالت زندگی کنم …

 مصطفی زاهدی