جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

حضور تو ـ کامران رسول زاده

کامران رسول زاده

تاثیرِ پروانه‏ ایِ حضور تو در شب‏ هام
همین شمعی‏ ست که دارم می سوزد،
همین عمری ست که دارم از دست می رود،
همین بوی گل
که دارم مست می کند
من از حضور تو در شب‏ هام
پروانه‏ ام…

کامران رسول زاده