جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دل نوشته_ مولانا

گور

چون بوی توام آمد،
از گور برون جَستم!

مولانا