جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بعضی ها در دریای عشق به وسعت دریا نامردند – عکس نوشته

دریای عشق

دل نوشته_ فریدریش نیچه

پرندگانی که در قفس به دنیا آمده‌اند ، فکر می‌کنند پرواز بیماری است…

فریدریش نیچه