جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

جسارت بخشیدن_اموزنده

جسارت بخشیدن

اکثر انسانها حتی جسارت بخشیدن و دور ریختن لباس هایی که مدت هاست بدون استفاده در کمدهاشان آویخته شده را ندارند بعد از آنها توقع داریم باورهای غلطی را که قرن هاست در ذهنشان زنجیر شده را براحتی کنار بگذارند و دور بریزند.
جهل نرمترین بالشی ست که انسان میتواند سر خود رابگذارد و بخوابد…