جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

باران می بارد_عاشقانه

نیلوفرلاری پور

باران می بارد
تو نیستی
تا باهم زیر یک چتر
پنهان شویم
و قطره های باران را
بهانه کنیم
برای آغوش های ممنوعمان

نیلوفرلاری پور