جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ – مولانا

هیچ

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ،
ای هیچ، برای هیچ، بر هیچ مپیچ،
دانی که پس از عمر، چه ماند باقی؟
مهر است و محبت است و باقی همه هیچ!
“مولانا”