جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

این جای خالی میمونه تو مغز آدم…

هرکی میاد تو زندگیمون ،یه جایی برای خودش باز میکنه

هرکی میاد تو زندگیمون ،یه جایی برای خودش باز میکنه
حتی برای یه روز..
وقتی میره جاش خالی میشه
این جای خالی میمونه تو مغز آدم!
این خیلی بده که بقیه فکر این حفره هایی که درست میکنن نیستن!