جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من چه ساده ام که گمان می کنم…

سادگی

من چه ساده ام که گمان می کنم…

اگر نباشم دلی برایم تنگ میشود
اما…
حقیقت این است

اگر نباشم فقط نیستم…

همین (!)