جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اگر مثبت فکر کنید…

لبخند تبدیل به خنده می شود

اگر مثبت فکر کنید ،
صدا تبدیل به موسیقی می شود…
حرکت تبدیل به رقص…
لبخند تبدیل به خنده می شود…
و زندگی تبدیل می شود به جشن..