جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اگر درد را احساس کردی زنده ای – زیبا و آموزنده

درد

اگر درد را احساس کردی 
“زنده ای”
اما اگر درد دیگران را احساس کردی
“انسانی”