جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

کمک کن چمدانش را ببندد

کمک کن چمدانش را ببندد

وقتی کسی زیاد از رفتن حرف می‌زند
قبلا رفته است
فقط می خواهد مطمئن شود
چیزی از او در تو جا نمانده
کمک کن چمدانش را ببندد
چترش را به او پس بده
لبخندش را
آوازهایش را
همینطور سایه اش را
که گاه و بیگاه از پشت پنجره ات گذشته بود .