جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ساعتم را متوقف کرده ام….

بی تو

ساعتم را متوقف کرده ام
بی کوک , بی باطری
تا حتی هوس یک ثانیه حرکت هم به سرش نزند
گور پدر دقایق
بی تو بودن شمارش نمی خواهد…