جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آذر هم می رود_دلنوشته

آذر هم می رود

آذر هم می رود

به یلدای حضورت
چیزی نمانده

شاید همین یلدا
کنار انارهای سینه ترکیده
فال من هم رقم بخورد…