جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بنگر که سنگ بودن به کجا می رسد….

دکتر

 ماندن، سنگ بودن است و رفتن، رود بودن .

بنگر که سنگ بودن به کجا می رسد جز خاک شدن ،

و رود بودن به کجا می رود جز دریا شدن …

دکتر شریعتی

آنقدر مدارا کرده‌ام _سیمین دانشور

سیمین دانشور

آنقدر مدارا کرده‌ام
که دیگر مدارا عادتم شد
وقتی خیلی نرم شدی
همه تو را خم می‌کنند …

سیمین دانشور

روزهای رفته به چوب کبریت های سوخته می مانند…

روزهای رفته به چوب کبریت های سوخته می مانند

روزهای رفته
به چوب کبریت های
سوخته می مانند
جمع آوری شده
در قوطی خویش
هر کاری می خواهی بکن
آن ها دوباره روشن نمی شود
و روزی سیاهی آن ها
دستت را آلوده می کند
روزهای چوبی ات را
باید از همان آغاز
بیهوده نمی سوزاندی

اميدهايی به وجود بيايد …

اميدهايی به وجود بيايد

هيچ چيز از اين مايوس كننده تر نيست
كه اميدهايی به وجود بيايد و بعد باز از بين برود …

 مارگارت اتوود

پند زندگی _ پائولو کوئلیو

پائولو کوئلیو

نگذار زخم‌هایت،
تو را به کسی که نیستی، تبدیل کند.

 پائولو کوئلیو