جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تویی که تو از من می‌سازی …

ماهاتما گاندی

من نباید چیزی باشم که تو می‌خواهی
تویی که تو از من می‌سازی
آرزوهـایت و یا کمبودهـایت هستند‌ …

ماهاتما گاندی

غیر از انسان هیچ چیز ارزان نیست_ اموزنده

نان

هیچکس فکر نکرد که در آبادی ویران شده دیگر نان نیست…
و همه مردم شهر بانگ برآورده چرا ایمان نیست؟!!!
و کسی فکر نکرد…
که زمانی شده است که به غیر از انسان هیچ چیز ارزان نیست!!!

گفته های دکتر علی شریعتی

دکتر

خبرنگاری به دکتر شریعتی گفت:استاد سیگار نکشید،طول زندگی آدم را کوتاه می کند

در جواب گفت: من به عرض زندگی فکر میکنم نه طول آن!!!

گفته های زندگی_ البرت اینشتین

اموزنده

همه ی افراد با استعداد هستند، اما اگر شما یک ماهی را بر اساس تواناییش در بالا رفتن از درخت بسنجید،

آن ماهی تمام عمرش را بر این باور خواهد گذارند که یک بی دست و پای احمق است.

 آلبرت اینشتین

گفته پند امیز

فلسفی