جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلنوشته_ حسین پناهی

حسین پناهی

هیچ گاه دل آنان که بیصدا گریه می کنند را نشکنید
اینها کسی را برای پاک کردن اشکهایشان ندارند…

 حسین پناهی