جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

نفرينی ترين بوسه ی جهان را داری…

شيطانی ترين سرنوشت ِ عاشقانه را به خدا تحميل کرده ايم!

لعنت به تو
که بی رحم ترين سلاح ِ کشتار ِ جمعی ِ دنيا
چشم ِ توست
لعنت به تو
که نفرينی ترين بوسه ی جهان را داری
لعنت به تو
که وقتی عاشق می شوی
به خودت هم رحم نمی کنی
و نفرين به من
که در برابر همه ی اين ها
تاب می آورم
ما
شيطانی ترين سرنوشت ِ عاشقانه را
به خدا
تحميل کرده ايم!

ساكت و سنگين است برف…

ياور مهدی پور

ساكت و سنگين است برف
مثل ِ حرف هاي نگفته
سطرهاي جدا مانده از شعري
براي تو
مي بارد
مي شكند
آب مي گردد و فراموش مي كند
سررشته ي حرفي را
كه در دل ِ زمستان ِ من بود

ياور مهدی پور